FCG Datawell Group

pic_logowall

FCG Datawell Group är Nordens ledande leverantör när det gäller att tillhandahålla lösningar för hälso- och sjukvården inom områden som Kostnad Per Patient, beslutsstöd samt NordDRG. Vi har levererat lösningar till hälso- och sjukvården i mer än 25 år.

Vår nya ambitiösa strategi – Ecomed One – bygger helt och hållet på kompetent och motiverad personal. Kvalitet är vårt gemensamma mål och den mest kritiska faktorn för ett lyckat resultat och nytta för kunden.
Huvudkontoret för FCG Datawell Group ligger i Helsingfors, Finland. FCG Datawell Group har två dotterbolag: FCG Datawell AB i Göteborg och FCG Nirvaco AS i Oslo, Norge.

FCG Datawell Group förbinder sig att följa lagar, anvisningar från myndigheter och andra avtal inom branschen. Vi har tagit fram en plan för våra anställda som stöder jämställdhet och en hållbar utveckling i all vår verksamhet och för att möta etiska, legala och ekonomiska krav som ställs av samhället i övrigt.

Vår värdegrund är kompetens, entreprenörsanda, förtroende och samarbete och detta syns i vårt dagliga arbete. Vår personal är kompetent och motiverad och våra kunder sätter stort värde på vår förmåga till samarbete.